ứng dụng bim trong xây dựng mang lại nhiều lợi ích kinh tế

Đặc điểm nổi bật ứng dụng bim trong xây dựng

– B.I.M (Building Information Modeling) là quá trình tạo lập và sử dụng mô hình thông tin trong các giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành, bảo trì của công trình.

Trong xây dựng, các thông tin về kích thước, thông số kỹ thuật, giá thành, khả năng thi công, tiến độ thi công, nhu cầu huy động vật tư, nhân lực… của từng bộ phận công trình được tích hợp trong một cơ sở dữ liệu thống nhất, có thể dễ dàng truy cập, điều chỉnh.

Từ đó, các bên tham gia vào dự án có thể lựa chọn, thay đổi và bổ sung những thuộc tính cho công trình; cơ sở dữ liệu do một bên thay đổi được tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu chung, đảm bảo tính thống nhất của dự án.

Ứng dụng bim trong xây dựng tác động như thế nào đến cho các bên liên quan

ứng dụng bim trong xây dựng

ứng dụng bim trong xây dựng

– B.I.M cung cấp cái nhìn tổng thể, rõ ràng về công trình, giúp các bên liên quan đến dự án đưa ra các quyết định phù hợp, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả công việc. Điều này sẽ hạn chế việc thay đổi thiết kế hoặc trong quá trình xây dựng

Nội dung trong mô hình B.I.M là các thông tin tham số, có thể thay đổi theo ý người dùng. Khi có nhu cầu cần sửa lại thiết kế, mô hình, đối tượng liên quan như khối lượng, bản vẽ và tính toán sẽ được cập nhật lại. Điều này sẽ hiệu quả với các thiết kế phải sửa đổi nhiều trong quá trình phê duyệt cũng như thi công thực tế.

Công nghệ B.I.M cho phép các bên tham gia có cơ hội tiếp xúc sớm với dự án, đồng thời dễ dàng nhận ra những điểm thiết kế không phù hợp, không đồng bộ của từng bộ môn thiết kế. Điều này giúp thiết kế chính xác, giảm thiểu khả năng xung đột trong quá trình triển khai của dự án.

ứng dụng bim trong xây dựng mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho tất cả các bên liên quan khi triển khai một dự án. Trong đó, đội ngũ thiết kế có thể giảm chi phí thiết kế và sản xuất. Nhà thầu có thể phối hợp tốt hơn với đơn vị liên quan hay chi phí lập dự toán và quản lý mua sắm hiệu quả. Ngoài ra, chủ đầu tư có thể tính toán chắc chắn hơn các kết quả đầu ra liên quan đến chi phí dự án, thời gian và vận hành bảo trì.

Thực tiễn ứng dụng bim trong xây dựng gặp những thuận lợi và khó khăn gì

– Việc ứng dụng B.I.M gặp nhiều khó khăn hơn thuận lợi. Đó là do đội ngũ quản lý chưa có kiến thức và kinh nghiệm quản lý bằng mô hình B.I.M; các đơn vị phối hợp (chủ đầu tư, nhà thầu…) thiếu nhà quản lý B.I.M có kinh nghiệm và làm tăng chi phí đầu tư ban đầu cho việc đào tạo đội ngũ thiết kế và trang thiết bị. Sau khi áp dụng cho nhiều công trình, công nghệ này giúp tiết kiệm 67% thời gian thiết kế, không còn tình trạng phát sinh chi phí vì đã lường hết các tình huống và thời gian thi công nhanh.

– Xu hướng Design & Build (thiết kế và thi công) đang được các nhà thầu xây dựng ưu tiên sử dụng, xem đó như một lợi thế để cạnh tranh.

– Với việc ứng dụng B.I.M vào quản lý thiết kế và thi công, phương pháp đấu thầu Design & Build mang lại nhiều lợi ích cho nhà thầu và chủ đầu tư.

>>> Xem thêm: giới trẻ giàu có và việc lựa chon không gian sống

Chia sẻ